BERK YAPI- FARA YAPI ASUDE KONAKLARI 4 BLOK 80 KON….